HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği İç Ortam Ölçümleri

TİM Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür.

Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

   

Aydınlatma Ölçümü

 

COHSR 928-1-IPG-039

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Gaz Ölçümü

 

JIS K 0804 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Ortam Gürültüsü Ölçümü

 

TS  EN ISO 11202

Standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Kişisel Gürültü Ölçümü

 

TS 2607 ISO 1999 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Titreşim Ölçümü

 

TS ISO 2631-1, TS EN 1032 +A1, TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Termal Konfor Ölçümü

 

TS EN 27243, TS EN 7730 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

   

Toz Ölçümü Gravimetrik

 

TS 2361, MDHS 14/3

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

   

Toz Ölçümü Optik Yansıma

 

CEN/TR 16013-3

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

  Termal Kamera İle Ölçümler

 

Çalışma ortam sıcaklığının

(-10 C) – (+50 C) (14 F – 122 F) ve bağıl neminin %10 – %95 yoğuşmasız değerleri arasında olması gerekmektedir.

   

Elektrikli Ev Aletleri Taşınabilir Cihaz Testi (PAT TEST)

 

Bu test kullanıcıların sağlığı ve zarar görmemesi için yapılmaktadır. Sürekli güvenliği sağlamak için düzenli aralıklarla test önerilir.

 

 

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Kontrol Periyodu:

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yapılan Test ve Muayene Adı:

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
Paratoner Topraklama Kontrolü

  Makine Bazlı Topraklama  Kontrolleri

 

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıldır.

   

Paratoner Topraklama Kontrolleri

 

Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıldır.

 

   

Elektirik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolleri

 

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıldır.